COMUNA PĂUȘEȘTI-VÂLCEA

Proiecte în curs de implementare

1. Completare si inlocuire sistem de incalzire cu pompe geotermale in obiective publice din comuna Pãuşeşti” finantat de Autoritatea Fondului de Mediu.

2. Proiect integrat pe masura 322-PNDR,având ca obiective:

 • Modernizare drum comunal DC 124 Pãuşeşti – Foleşti
 • Modernizare drum sãtesc Primãrie – Scoala Pãuşeşti Otãsãu
 • Sistem centralizat de canalizare şi epurare ape uzate
 • Extindere reţea de apã potabilã
 • Bazã sportivã multifuncţionalã in satul Barcanele
 • Modernizare Casa de culturã 

3. Modernizare drum comunal DC 126A Pãuşeşti(Barcanele)- Bãile Govora

Proiecte in derulare

 • Inlocuire învelitoare la Scoala cu clasele I-IV Barcanele
 • Inlocuire învelitoare ,finisaje interioare,instalaţie electricã şi reparaţie gard la Scoala cu clasele I-VIII Pãuşeşti Otãsãu
 • Reabilitare drum comunal DC 126 Pãuşeşti - Bãile Govora
 • Modernizare bibliotecã comunalã prin proiectul "BIBLIONET”
 • Modernizare grup social la cãminul cultural Şerbãneşti
 • Pietruire drumuri sãteşti